AKTUALITY

MODLITBY ZA MÍR NA UKRAJINĚ

Srdečně zveme k zapojení se do modliteb za mír na Ukrajině.

Chceme tak podpořit lidí v okupovaných místech, ukrajinský lid, který ruská agrese vyhlazuje před zraky celého světa. Zázraky se dějí, modlitba je mocný nástroj a my ho můžeme použít! Proto vás povzbuzujeme k pravidelné účasti, obzvlášť jsou kritické noční hodiny, kdy dochází k mnohým krutostem a bojům.

Také připomínáme možnost modlitební adopce ukrajinského vojáka nebo jiného člověka, který to naléhavě potřebuje.

S vděčností a poklonou za jakýkoli modlitební příspěvek,

tým Školy Marie.