O ŠKOLE NA HOSÍNĚ

Škola na Hosíně má vlastní internetové stránky http://skolamarie.mounthosin.cz/

ŠKOLA KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA A EVANGELIZACE

MÍSTO KONÁNÍ: Farní areál Hosín č. 17 (u Českých Budějovic)

Duchovním garantem - P. Tomas van Zavrel

Dotazy na: skolamarie.cb@gmail.com

Škola má za cíl uvést teoreticky i prakticky do:            

  1. Podstaty křesťanské víry (kérygma)  
  2. Učednictví – jak být učedníkem Ježíše Krista, vystavět život na B. Slově, nechat se vést Duchem Svatým  
  3. Cesta ke svobodě - (jak se zbavit hříchů, slabostí, překážek, které mi brání jít za Kristem, sebepřijetí, rozlišování)
  4. Společenství – jak žít ve společenství, vést společenství  
  5. Služba – jak sloužit druhým podle Božího záměru, evangelizace, přímluvná modlitba, animátor modlitby chval, vedoucí společenství,
  6. Teologie vnitřního života