O OASIS

OASIS je program pro 13 -18ti letou mládež, který probíhá 4 x ročně ( 3 víkendy kvartálně + týdenní pobyt v létě)

V současné době setkání pro mládež neprobíhají.

O programu

 • zajišťuje a metodicky řídí Mezinárodní škola křesťankého života a evangelizace Krasiliv (Ukrajina) – ŠKŽE.
 • v České republice pobočka ŠKŽE v Ostravě, farnost Ostrava – Přívoz
 • víkendová setkání OASIS se konají v Salesiánském středisku volného času Don Bosco v Ostravě, ul. Vítkovická 1949/28.

Vždy v pátek od 17.oo hod., ( registrace od 16.oo hod.), ukončení neděle kolem 15 hod.
Cena za víkendové setkání : 300 Kč
Co vzít s sebou : sportovní oblečení, spacák, mycí potřeby, přezůvky, bibli, sešit na poznámky, psací potřeby, hudební nástroj (pokud dítě na nějaký hraje a chce se zapojit do kapely), uvítáme něco na přilepšenou do společné kuchyně.
Duchovní vedení – o. František Blaha, SDB
Organizační zajištění, přihlášky, informace : Marta Porubová, mail:marta.porubova@seznam.cz,
mob.: 731 625 871 www.skolamarie.cz, Facebook: Oasis Ostrava

Hlavním úkolem Oasis je duchovní, psychologická, morální tvůrčí formace současné mládeže. Je zaměřená pro mladé ve věku 13 – 18 let. Účast je možná nejen pro katolíky, ale i mládež z jiných náboženství.

Cíl Oasis – křesťanská formace mladého pokolení, zejména dorostu, výchova budoucích věřících manželek, manželů, kněží, řeholníků. Na individuální úrovni – poznání Boha, přijetí Jej jako svého Pána, přátelství s Ním, blízký vztah s Ním skrze modlitbu, účast ve společenství, dělení se Slovem. Toto je hlavní cíl. Kromě toho získávají mladí lidé nové známé, přátelé, schopnost komunikace o víře, vzájemné obohacení, novou zkušenost. Toto vše pomáhá mládeži najít smysl života a své místo ve světě.

Oasis program pro práci s mládeží je rozvržen do 4 roků. Každý rok má svůj cyklus přednášek (rok A,B C, D). Tento čtyřletý kurz je zaměřen na formování dorostence jako člověka (uvědomění si hodnoty života, morálních hodnot, hodnoty společenství), křesťana (duchovního rozvoje, duchovních hodnot, přikázání, svátostí, život v církevním společenství). Kromě morální, psychologické a duchovní formace byla zavedena kreativní tvorba, která je realizována prostřednictvím různých seminářů a tréninků pro teenagery (tanec, zpěv, hra na hudební nástroje, herectví, umění, fotografování, etiketa, profesní orientace, na příklad: žurnalistika, vlastenectví, vaření, zdraví – tyto třídy jsou neustále aktualizovány). Pozornost je věnována i fyzické formaci, učíme se sledovat stav svého zdraví, těla, věnovat se fyzickému rozvoji, sportu, atd.

Rok A

Léto: Velké kerygma (dle apoštola Pavla)

Podzim: Desatero (10 Božích příkazů)

Co to jsou za přikázaní?
Ostatní příkazy

Zima: Rodina, totožnost muže a ženy, vztahy podřízenosti a nadřízenosti, rodiče – děti, být dítětem, v budoucnosti rodičem )

Stvoření člověka na Boží obraz a podobu
Láska a odpovědnost
Muž
Žena
Problém unisexu,neurčitosti pohlaví
Vztahy chlapců a děvčat
Vztahy, postavení v rodině
Konflikty (jejich příčiny, jak je řešit)
Rysy zdravé rodiny
Příprava do rodinného života

Jaro : Svátosti Církve

Co to jsou svátosti Církve
Všechny Svátosti
Závěrečná konference

Rok B

Léto : Biblický příběh o spasení (Flores- Kerygma )

Podzim : Životní plánování

Povolání (3 cesty)
Sny, přání, potřeby
Strategické uvažování a vyznačení cílů
Motivace a priority
Oblasti života
Vypracování plánu a konstruktivní myšlení
Plánování času, organizace volného času, time management
Finanční plánování
Práce s charakterem, rozhodnutí k řešení
Tvůrčí myšlení, realizace a uspořádání.

Zima : Duchovní život (církev – žít duchovní život ve společenství, modlitba, skutky milosrdenství – tělesné a duchovní, ctnosti (zde se opíráme o dva příkazy lásky a dělíme se na 3 oblasti – láska k Bohu, k sobě a k bližnímu)

k Bohu:
Modlitba (osobní, struktura modlitby, příklady)
Boží ctnosti (víra, naděje, láska)
Poděkování Bohu (chvály)
k sobě:
Láska k sobě (uvědomění si vlastní důstojnosti, sebeocenění
Ctnosti (lidské, kardinální)
k bližnímu:
Milovat druhého (vzájemná láska, změna postoje)
Milosrdenství (tajemný dar)
Účinky milosrdenství na tělo a duši
Pomluvy? (Tři síta - pravda, dobro, zisk)
Poděkování bližnímu

Jaro: Konverze (5 podmínek dobré zpovědi, činy pokání )

Svatá zpověď
Hřích
Svědomí ( morální svědomí, soud svědomí, výchova svědomí, výběr po hlasu svědomí, mylné posuzování)
Zpytování svědomí
Lítost nad hříchy
Předsevzetí k nápravě života
Zpověď, vyznání svých hříchů (schéma, pochopení, proces vyznání)
Vykonání pokání
Proč se lidé nezpovídají?

Rok C

Léto: Stvoření světa

Úvod. Stvořitelské dílo / Boží dílo stvoření)
Bůh je nezávislý tvůrce
Účel a smysl světa
Stvoření světa z ničeho
Biblický popis světa
Vědecké hypotézy o stvoření světa
Svět přírody a mezináboženský dialog
Přirozený svět – „otevřená kniha“ pro důkazy o existenci Boha
Neviditelný svět - andělé
Neviditelný svět - démoni
Biblická zpráva o stvoření člověka
Celistvost člověka
Boží vlastnosti
Podobnost s Bohem
Reinkarnace- nabídka nebo absurdita
Prvotní hřích
Svoboda
„Člověk - „bůh tohoto světa„
„Naplňte zemi a podmaňte si ji„

Podzim : Křesťané ve světě – identita (život křesťana ve světě, subkutury, ekumenismus, okultismus, individualismus, jednota)

Zima: Komunikace (využití slova, rozhovory, konflikty, vzájemná vazba, adekvátnost)

Jaro: Učednictví + Letnice

Svatý Duch
Letnice
Dary (Iz 10, KKC)
Dary (1 Kor 12)
Služby v církvi, společenstvích(Ef 4,11)
Služba ve světě (Řím 12)- dvě části
Letnice ve tvém životě

Rok D

Léto: Srdce ( lidskost, důležitost srdce, smysl života, historie srdce, anatomie, srdce v Bibli)

Podzim: Víra (6 pravd víry)

Zima: Čistota (příklad svaté rodiny, hodnoty čistoty, následky hříchu)

Jaro : Eucharistie (centrum křesťanského života)


Denní harmonogram:

 • 07.30 budíček
 • 07.45 rozcvička
 • 08.00 ranní modlitba (standardní modlitba žalmů nebo meditace)
 • 08.30 snídaně
 • 09.45 chvály (během dne adorace)
 • 10.30 1. přednáška
 • 11.00 přestávka
 • 11.30 2. přednáška
 • 12.00 přestávka
 • 12.10 zpěv v kostele
 • 12.30 Mše. sv.
 • 13.45 oběd + povinnosti
 • 15.00 fotbal, aerobik, běh, rozhovory, volný čas
 • 16.00 malé skupinky – diskuse
 • 17.15 tvůrčí dílny (čas pro tvoření)
 • 18.45 večeře
 • 20.00 večerní povídka
 • 22.00 deník
 • 23.00 noční klid