JARNÍ SETKÁNÍ: 1. - 3. 6. 2018

Setkání stupňů: 0, I, II, III.

Přihlašování je možné od 23.4. do 27.5.2018.

Srdečně zveme!