O ŠKOLE V OSTRAVĚ

Kontaktní a zodpovědná osoba: Tereza Dvořáková

Kontakty:
mobil: +420 730 598 634
email:skolamarie.ova@gmail.com

Patrony ostravské školy jsou: sv. Hedvika Slezská, sv. Pavel, první poustevník

Víkendy probíhají v prostorách církevní školy Přemysla Pittra, Jungmannova 349/3, Ostrava - Přívoz

Historie Školy v Ostravě

Ostravská Škola vznikla v roce 2010. První (podzimní) setkání bylo v domě sester Matky Terezy, poté jsme se přesunuli do budovy biskupství. Od podzimního setkání v roce 2012 probíhala setkání na třetí adrese - v budově Biskupského gymnázia. V současné době využíváme prostory Farního úřadu Ostrava - Přívoz.

Všechny přesuny byly z kapacitních důvodů vzhledem k rostoucímu zájmu. Na první setkání bylo zhruba 40 lidí, v roce 2013 to však bylo už víc než devadesát.

Chod ostravské Školy zajišťuje tým, který se soustředí kolem farnosti Ostrava-Přívoz. Účastníci pocházejí z celého Moravskoslezského kraje a nejenom z něj.