PROJEKT ŠKOLY

Mezi kulturní dědictví České republiky a její všeobecně sdílené hodnoty patří bezesporu křesťanská tradice. Na její význam pro utváření současné podoby západní civilizace se však pomalu zapomíná, přestože stále má dalšímu pozitivnímu utváření společnosti co nabídnout. Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky církve si klade za cíl soustavný rozvoj toho nejlepšího v plodné křesťanské tradici nejen na území České republiky, ale i v dalších evropských zemích. Děje se tak dlouhodobým vzděláváním, na kterém spolupracují jednotlivé školící střediska z různých evropských zemí. Svým pojetím a nejužší mezinárodní spoluprací je tento projekt v oblasti nejen křesťanského vzdělávání na území České republiky ojedinělý.

V současné době probíhá v Ostravě již třetí ročník této „Školy“, která je v úzkém kontaktu se svým partnerem „Školou“ v polských Gliwicích. Odtud pravidelně přijíždějí přednášející a další členové podpůrného týmu na školící setkání. Díky mezinárodní síti této „Školy“ má však kontakty i s dalšími evropskými městy. Ostravská „Škola“ se neustále rozrůstá. Jestliže se začínalo se třemi desítkami lidí, v současné době je do projektu zapojeno na sto padesát lidí.

Princip fungování „Školy“ je postaven na třech víkendových a jednom desetidenním setkání během roku. Setkání zahrnují přednášky, workshopy, koncerty křesťanské hudby, divadelní představení, společné diskuse a předávání zkušeností. Témata se netýkají pouze oblasti křesťanství, ale zahrnují celou škálu praktických témat z oblastí výchovy dětí, hospodaření s financemi, mezilidské problematiky, duševní hygieny a pravidel sebepoznávání. Důležitou součástí je i nabídka dobrovolné služby v kterékoliv „Škole“ ze 12 zemí, kde již Škola funguje.

Víkendová setkání jsou realizována v pronajatých prostorách Biskupského gymnázia v Ostravě. Naproti tomu setkání letní probíhají vždy mimo Ostravu. Uplynulá léta jsme trávili v Beskydech, Kroměříži, Koclířově. Pro letošní rok byla vybrána Hora Matky Boží v Králíkách.